Zarząd Spółki zwołał Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się 19 października 2017 r., o godzinie 11.00 w siedzibie Spółki w Białymstoku, przy ul. Świętego Rocha 5, lok. 109, 15-879 Białystok.

Załączniki:

1)         Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA na dzień 19.10.2017.pdf icon

2)         Projekty Uchwał na NWZA.pdf icon

Aktualności