Spółka informuje, iż w dniu dzisiejszym, tj. 28 sierpnia 2018 r., Rada Nadzorcza Spółki postanowiła powołać z dniem 5 września 2018 r. Pana Radosława Grodzkiego, do Zarządu i wykonywania funkcji Prezesa Zarządu Spółki (RB EBI 29/2018).

 

Aktualności