Spółka informuje, iż w dniu dzisiejszym, tj. 05 czerwca 2018 r., Pan Jarosław Konopka złożył rezygnację z funkcji Prezesa Zarządu i członka Zarządu Spółki z dniem 05 czerwca 2018 r. Rezygnacja została złożona Przewodniczącemu Rady Nadzorczej ze skutkiem natychmiastowym.

Jednocześnie Spółka informuje, że Rada Nadzorcza Spółki na posiedzeniu w dniu 05 czerwca 2018 r., postanowiła delegować Pana Piotra Zimnocha, Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki, do Zarządu i wykonywania funkcji Prezesa Zarządu Spółki na okres trzech miesięcy, tj. od dnia 05 czerwca 2018 r. do dnia 04 września 2018 r.

W najszybszym możliwym czasie i bez nieuzasadnionej zwłoki Rada Nadzorcza Spółki podejmie odpowiednie działania mające na celu powołanie nowego lub nowych członków Zarządu Spółki.

Aktualności