Zarząd Spółki Marka S.A. zwołał Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, które odbędzie się 29 czerwca 2023 roku, o godzinie 11.00 w Best Western Hotel Cristal, ul. Lipowa 3/5, 15-424 Białystok

Treść ogłoszenia, projekty uchwał oraz formularze są dostępne w zakładce Relacje inwestorskie/Walne zgromadzenia/ Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy – 29.06.2023 r.

Aktualności