Zarząd Spółki Marka S.A. zwołał Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, które odbędzie się 28 czerwca 2022 roku, o godzinie 11.00 w Best Western Hotel Cristal, ul. Lipowa 3/5, 15-424 Białystok

Treść ogłoszenia, projekty uchwał oraz formularze są dostępne w zakładce Relacje inwestorskie/Walne zgromadzenia/ Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy – 28.06.2022 r.

Aktualności