Spółka informuje, iż w dniu 15 marca 2022 r., Rada Nadzorcza Spółki odwołała Pana Jacka Bogusława Konarzewskiego z Zarządu i funkcji Prezesa Zarządu Spółki z dniem 15 marca 2022 r. Jednocześnie Rada Nadzorcza Spółki również na posiedzeniu w dniu 15 marca 2022 r., postanowiła delegować Pana Dariusza Kowalczyka, Członka Rady Nadzorczej Spółki, do Zarządu i czasowego wykonywania obowiązków Członka Zarządu Spółki na okres trzech miesięcy, tj. od dnia 15 marca 2022 r. do dnia 14 czerwca 2022 r.

W najszybszym możliwym czasie i bez nieuzasadnionej zwłoki Rada Nadzorcza Spółki podejmie odpowiednie działania mające na celu powołanie nowego lub nowych członków Zarządu Spółki. (RB EBI 6/2022).

Aktualności