Zarząd Marka S.A. w restrukturyzacji informuje, iż w dniu 30.12.2019 r, Spółka zgodnie z zatwierdzoną zmianą układu częściowego obejmującego obligatariuszy, dokonała terminowej wypłaty środków finansowych tj. kwotę równą wartości drugiej raty zmienionego układu w wysokości 687.751,43 zł (w tym kwota główna 525.000,00 zł i odsetki 162.751,43 zł na dzień 31.12.2019 r.).

Zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem spłat w dniu 31.12.2019 r. obligatariusze serii F otrzymają 30,00% kwoty głównej (tj. 150.000,00 zł) wraz z odsetkami w wysokości ustalonej na dzień dokonywania płatności zgodnej z warunkami emisji obligacji serii F; obligatariusze serii H1 otrzymają 18,75% (tj. 375.000,00 zł) wraz z odsetkami w wysokości ustalonej na dzień dokonywania płatności zgodnej z warunkami emisji obligacji serii H1.

Aktualności