Zarząd Marka S.A. w restrukturyzacji informuje, iż w dniu 5 września 2019 r. odbyło się posiedzenie Sądu Rejonowego w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, który zatwierdził przyjęcie zmiany układu częściowego spółki MARKA Spółka Akcyjna w restrukturyzacji w Białymstoku.

Harmonogram spłat obligatariuszy stanowi załącznik do opublikowanego raportu bieżącego ESPI nr 17/2019 w zakładce Relacje inwestorskie/Raporty bieżące/Raporty bieżące - 2019.

Aktualności