Zarząd Marka S.A. w restrukturyzacji informuje, iż w dniu dzisiejszym, tj. 29.03.2019 r. Spółka zgodnie z zatwierdzonym układem częściowym obejmującym obligatariuszy, dokonała terminowej wypłaty środków finansowych na konto bankowe depozytariusza, tj. kwotę równą wartości pierwszej raty w wysokości 1.012.863,56 zł.

Zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem spłat w dniu 31.03.2019 r., obligatariusze serii E otrzymają 53,3% kwoty głównej obligacji plus odsetki. Kwota spłaty 1.012.863,56 zł (w tym kwota główna 800.000,00 zł plus odsetki 212.863,56 zł).

Aktualności