Zarząd Marka S.A. w restrukturyzacji informuje, iż w dniu 29.06.2021 r., Spółka zgodnie z zatwierdzoną zmianą układu częściowego obejmującego obligatariuszy, dokonała wypłaty środków finansowych obligatariuszom Spółki posiadających obligacje serii H1, tj. kwotę równą wartości trzeciej raty zmienionego układu w wysokości 173 064,76 zł (w tym kwota główna 120 000,00 zł stanowiąca 6,00% wartości nominalnej obligacji i odsetki w wysokości 53 064,76 zł na dzień 30.06.2021 r. pomniejszone o podatek ryczałtowy).

Aktualności