Zarząd Marka S.A. w restrukturyzacji informuje, iż w dniu 08.04.2020 r, Spółka zgodnie z zatwierdzoną zmianą układu częściowego obejmującego obligatariuszy, dokonała wypłaty środków finansowych obligatariuszom Spółki posiadających obligacje serii H1, tj. kwotę równą wartości trzeciej raty zmienionego układu w wysokości 628 672,00 zł (w tym kwota główna 475 000,00 zł stanowiąca 23,75% wartości nominalnej obligacji i odsetki w wysokości 153 672,26 zł na dzień 31.03.2020r. pomniejszone o podatek ryczałtowy) oraz odsetki ustawowe za okres od dnia 01.04.2020r. do dnia 09.04.2020r. w wysokości 1 112,70 zł.

Aktualności