Spółka informuje, iż w dniu 04 października 2019 r., Rada Nadzorcza Spółki odwołała Pana Radosława Grodzkiego z funkcji Prezesa Zarządu i członka Zarządu Spółki z dniem 04 października 2019 r. Jednocześnie Rada Nadzorcza Spółki również na posiedzeniu w dniu 04 października 2019 r., powołała Pana Jacka Bogusława Konarzewskiego z dniem 4 października 2019 r. do Zarządu Spółki powierzając Mu funkcję Prezesa Zarządu Spółki (RB EBI 18/2019).

Aktualności